Uchwała nr XIII/93/20Rady Gminyz dnia 20 marca 2020w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Sieroszewo Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)

Uchwała nr XIII/93/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Sieroszewo

Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)UCHWAŁA Nr XIII/93/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020 r.
 
w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Sieroszewo
 
         Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się, co następuje:
 
 
            § 1. Zatwierdzić  Plan odnowy  miejscowości Sieroszewo w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                   Adam Ciesielski
  plan odnowy Plan odnowy Sieroszewo.pdf (2612kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2020, 11:26:56)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (25 marca 2020, 12:00:45)
Zmieniono: korekta załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28