Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku na podstawie uchwały Uchwały Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Boniewo na rok 2020


I. Termomodernizacja Urzędu Gminy

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –500.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 roku


II.Utworzenie i funkcjonowanie dziennego domu pomocy oraz CENTRUM
USŁUG ŚRODOWISKOWYCH


1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –300.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II/III kwartał 2020 roku

III.Przebudowa drogi gminnej nr 191163C relacji Wólka Paruszewska - Łąki
Wielkie od km 0+000 do km 0+706


1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –300.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II kwartał 2020 roku

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2020, 19:54:22)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2020, 13:59:21)
Zmieniono: UCHWAŁA NR XIII/87/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 20 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwaleniabudżetu Gminy Boniewo na rok 2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 417