Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku na podstawie uchwały Uchwały Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Boniewo na rok 2020


I. Termomodernizacja Urzędu Gminy

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –500.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – I kwartał 2020 roku


II.Utworzenie i funkcjonowanie dziennego domu pomocy oraz CENTRUM
USŁUG ŚRODOWISKOWYCH


1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –300.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II/III kwartał 2020 roku

III.Przebudowa drogi gminnej nr 191163C relacji Wólka Paruszewska - Łąki
Wielkie od km 0+000 do km 0+706


1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –300.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – II kwartał 2020 roku


IV. Przebudowa drogi gminnej Grójczyk - Sułkówek

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –250.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – III kwartał 2020 roku

V.Przebudowa dróg w miejscowościach Arciszewo, Bierzyn - Osiecz Wielki, Osiecz Wielki - Żurawice, Łąki Markowe - Łączewna

1.Rodzaj zamówienia – roboty  budowlane
2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
3. Orientacyjna  wartość zamówienia  –240.000
4. Przewidywany termin wszczęcia postępowania – III kwartał 2020 roku


 metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 stycznia 2020, 19:54:22)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 lipca 2020, 22:44:18)
Zmieniono: UCHWAŁA NR XIV/100/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2020 r. zmiana Planu na podstawie Uchwały NR XIV/100/20 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/19 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 799