Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022

Program współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022  [...]

UCHWAŁA Nr XIX/153/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 u...

UCHWAŁA Nr XIX/153/21 RADY GMINY BONIEWO z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia [...]

Program współpracy na 2021 rok

„Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ” [...]

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020

Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok  [...]

Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok  [...]

program współpracy na 2017 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok [...]

metryczka