Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020

Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok  [...]

Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok  [...]

program współpracy na 2017 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok [...]

metryczka