Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boniewo w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Boniewo w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [...]

zawiadomienie o opracowaniu ekofizjograficznym

Boniewo, dnia 10.07.2009 r.   ZAWIADOMIENIE               Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy [...]

metryczka