Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

„Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Nr ZPiPF.6733-1/1/2020 Boniewo, dnia 16.10.2020 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 [...]

Budowa dwóch silosów zbożowych z koszem przyjęciowym i podajnikiem na działkach nr 105 i 224/1 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.

Budowa dwóch silosów zbożowych z koszem przyjęciowym i podajnikiem na działkach nr 105 [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z altaną i infrastrukturą techniczną na działce nr 47/16 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

 WÓJT GMINY BONIEWO         ZPiPF.6730-34/2020                  Boniewo, dn. 21.09.2020 r.      Z [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo” wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-30/2020 Boniewo, dn. 17.09.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6733-1/1/2020 Boniewo, dnia 16 września 2020 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie [...]

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

WÓJT GMINY BONIEWO          ZPiPF [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”- decyzja

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-35/2020 Boniewo, dn. 26.08.2020 r Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa 23 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 47/39, 47/40, 47/23 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-29/2020 Boniewo, dn. 27.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/4 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”-wydanie decyzji

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-24/2020 Boniewo, dn. 19.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego na działce nr 61/42 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo" - decyzja

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF.6730-23/2020 Boniewo, dn. 18.08.2020 r Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 71/1 Arciszewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 71/1 Arciszewo [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 63/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO ZPiPF 6730-30/2020 Boniewo, dn. 11.08.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

„Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 144/5 w miejscowości Boniewo,gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO TIiRG 6730-36/2020 Boniewo, dn. 31.07.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 30.07.2020 r. TIiRG 6730-35/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo [...]

Budowa budynku gospodarczego i budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Boniewo

Budowa budynku gospodarczego i budynku usługowo-handlowego  wraz z niezbędną infras [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 10.07.2020 r. TIiRG 6730-26/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 37/4 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dn. 03.07.2020 r. TIiRG 6730-24/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) [...]

Budowa silosu lejowego do ziarna w gospodarstwie rolnym na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo” wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa silosu lejowego do ziarna w gospodarstwie rolnym na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo” wydanie decyzji o warunkach zabudowy  [...]

„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 174/3 w miejscowości Łąkie Wielkie, gmina Boniewo” - wydanie decyzji

„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 174/3 w miejscowości Łąkie Wielkie, gmina Boniewo” - zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego na działce nr 61/42 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 26.06.2020 r. TIiRG 6730-23/2020 Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że [...]

Przebudowa linii napowietrznej NN-0,4 kV zasilanej ze stacji Osiecz Mały 2 - Obwód 100 na działce oznaczonej nr 38/3 obręb Osiecz Wielki, gmina Boniewo. zakończenie zbierania dowodów w sprawie

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 29 czerwca 2020 r.TIiRG. 6733-4/2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy [...]

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49 w miejscowości Sarnowo - wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49  w miejscowości Sarnowo - zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo”wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  z garażem w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo” zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo” wydanie decyzji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną  na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo" [...]

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14, 144/18, 34/3 w miejscowości Boniewo” zakończenie zbierania dowodów w sprawie

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14, 144/18, 34/3 w miejscowości Boniewo” zakończenie zbierania dowodów  i materiałów w sprawie  [...]

„Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dn. 17.06.2020 r. TIiRG 6730-22/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 [...]

„Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV na działkach nr 12/4, 17/11, 17/12, 21, 85/5, 100, 253/1 położonych w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dnia 16.06.2020 r.Nr TIiRG 6733-3/2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 56/18 Łączewna

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dz.ew. 56/18 Łączewna [...]

zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Grójczyk 47/14

zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Grójczyk 47/14  [...]

Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 139/5 w miejscowości Osiecz Mały, gm. Boniewo

Boniewo, dn. 02.06.2020 r. TIiRG 6730-20/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. [...]

Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 w miejscowości Lubomin Leśny, gm. Boniewo

Boniewo, dn. 02.06.2020 r. TIiRG 6730-21/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo

TIiRG 6730-13/2020 Boniewo, dn. 29.05.2020 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 15.05.2020 r. TIiRG 6730-17/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dziennego domu pomocy oraz centrum usług środowiskowych w budynku gminnym na działce nr 152/3 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 13.05.2020 r. Nr TIiRG 6733-2/2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą,...

Zawiadamianie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy - "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw na działce nr 152/6 w [...]

"Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.

Boniewo, dn. 11.05.2020 r. TIiRG 6730-16/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”

Boniewo, dn. 06.05.2020 r. TIiRG 6730-15/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. [...]

Zmiana decyzji -Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego ...

Zawiadomienie o zmianie decyzji "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię w gospodarstwie rolnym na [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Sarnowo nr 97

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Sarnowo nr 97 [...]

Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 56/18 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 28.04.2020 r. TIiRG 6730-14/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 [...]

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy [...]

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 27.04.2020 r. TIiRG 6730-13/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z [...]

„Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dziennego domu pomocy oraz centrum usług środowiskowych w budynku gminnym na działce nr 152/3 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 21 kwietnia 2020 r. TIiRG. 6733-2/2020 OBWIESZCZENIE o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 [...]

Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej na działce nr 47/14 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 20.04.2020 r. TIiRG 6730-12/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Zawiadomienie o wydaniu  decyzji  o warun [...]

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 57 w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo”

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym  na działce nr 57 w miejscowości Bierzyn, gmina Boniewo”. [...]

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą konstrukcji dachowej w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 17/2 w miejscowości Lubomin, gmina Boniewo”

„Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wymianą  konstrukcji dachowej  w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 17/2 w miejscowości Lubomin, gmina Boniewo”. zawiadomienie o [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku oraz podziałem działki nr 88/5 położonej w obrębie Jerzmanowo, gmina Boniewo

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku oraz podziałem działki nr 88/5 położonej w obrębie Jerzmanowo, gmina Boniewo”.           [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 48/22 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

Boniewo, dn. 04.03.2020 r. TIiRG 6730-7/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/15 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo

TIiRG 6730-4/2020                                      &nbs [...]

Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Budowa hali łukowej i budynku garażu w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.

Boniewo, dn. 31.01.2020 r. TIiRG 6730-2/2020 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z [...]

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m Otmianowo

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m Otmianowo Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania [...]

„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14 i 144/18 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo"

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 19.11.2019 r. Nr TIiRG 6733-4/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j. [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo".

WÓJT GMINY BONIEWOBoniewo, dnia 19.11.2019 r.  Nr TIiRG 6733-5/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach oznaczonych nr 99, 100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo, gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO Nr TIiRG 6733-6/2019 Boniewo, dnia 18.11.2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. [...]

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 99 ,100/1 i 126/2 obręb Sieroszewo gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO   Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-6/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec gmina Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO   Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-5/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji [...]

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 173 , 144/13, 144/14 i 144/18 obręb Boniewo gmina Boniewo (Osiedle domków jednorodzinnych)”.

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 1 października 2019 r. Nr TIiRG 6733-4/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO  Boniewo, dnia 26 września 2019 r. Nr TIiRG 6733-3/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Zmiana konstrukcji dachu na budynku świetlicy wiejskiej na działce o numerze ewidencyjnym 15/2 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 8 lipca 2019 r. Nr TIiRG 6733-2/2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie [...]

wydanie decyzji celu publicznej 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV 2. Budowa stanowisk słupowych z zejściami kablowymi SN 15 kV 3. Zabudowa rozłączników napowietrznych SN 15 kV

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 05.07.2019 r. Nr TIiRG 6733-1/2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze [...]

Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz ze zmianą geometrii dachu na działce o numerze ewidencyjnym 161/3 w miejscowości Lubomin, gm. Boniewo”.

Boniewo, dn. 03.06.2019 r. TIiRG 6730-12/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 [...]

Rozbudowie drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie na odcinku Boniewo-Lubomin”

Boniewo, dn. 07.05.2019 r. Nr TIiRG 6220-1/2019 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 61 § 4 i art 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 t.j.), zgodnie z art. 73 [...]

„budowa domu jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Boniewo, dn. 06.05.2019 r. TIiRG 6730-10/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 [...]

budowa domku letniskowego wraz z altaną letniskową na działce o numerze ewidencyjnym 48/21, obręb Grójczyk

  Boniewo, dn. 02.05.2019 r. TIiRG 6730-9/2019 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin

                                         &nbs [...]

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Gr [...]

zawiadomienie o opracowaniu ekofizjograficznym

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 56, 61/37, 61/36 oraz cz. 55/2 położone w miejscowości Łączewna [...]

metryczka