Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XVIII/131/17
Rady Gminy
z dnia 13 lutego 2017


w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 
Uchwała Nr XVIII/131/17
Rady Gminy BONIEWO
z dnia 13 lutego 2017 r.
 
 
 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Uchwała określa:
1)      plan sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo,
 a także granice obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)      plan sieci prowadzonych przez Gminę Boniewo  klas dotychczasowych publicznego gimnazjum prowadzonego w szkole podstawowej, oraz granice obwodu klas dotychczasowych gimnazjum prowadzonego przez Gminę Boniewo na okres
od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi Załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)      projekt planu sieci publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę, a także granice obwodu publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boniewo, od dnia 1 września 2019 r., który stanowi Załącznik 3 do niniejszej uchwały.
                                                                      
            § 2. Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie włącza się do      Publicznej  Szkoły Podstawowej w Boniewie  na następujących  warunkach:
     1)   Szkoła Podstawowa w Boniewie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.
     2)    Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie zakończy
           działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r…….
                                                             
           § 3.  Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Boniewie, a także
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
           § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
 

Załączniki dalej (9kB) word , dalej (9kB) word dalej (9kB) word
 
Uzasadnienie
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ) nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego i ich organy nowe obowiązki wynikające z przeprowadzonej reformy oświaty, polegającej, między innymi na utworzeniu z dniem 1 września 2017 r. ośmioletnich szkół  podstawowych oraz na likwidacji gimnazjów – zgodnie z art. 206 wymienionej wyżej ustawy rada gminy obowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Artykuły 208 i 209 zobowiązują do przekazania uchwały do zaopiniowania przez kuratora oświaty oraz związki zawodowe.
Niniejsza uchwała stanowi wykonanie obowiązków wynikających z wymienionych wyżej przepisów, a zatem jej podjęcie jest uzasadnione i konieczne.
                                              
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 lutego 2017, 09:22:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij