UCHWAŁA Nr XIV/104/16 Zmieniająca Uchwałę Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016.


       UCHWAŁA Nr XIV/104/16       
RADY GMINY BONIEWO
         z dnia 10 października 2016 roku
 
  Zmieniająca Uchwałę  Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016.
 
      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2016 roku , poz. 464 /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.242, art. 243, art.258, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz.885 zm. poz.938 i  poz. 1646; z roku 2014 poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz 1877, z roku 2015  poz. 238  poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz.1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890 i poz. 2150, z roku 2016 poz. 195, poz. 1257, poz. 1454/.
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
 
W Uchwale Nr X/68/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2016 zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 12 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia  23 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XI/81/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia  13 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XII/93/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/98/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 22 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 18 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 23 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Boniewo z dnia 30 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Plan dochodów w wysokości 14.696.246,56 zł zwiększa się do kwoty 14.784.444,66 zł ;
     zmiany przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. Plan wydatków w wysokości 14.163.656,56 zł zwiększa się do kwoty 14.199.696,66 zł ;
    zmiany przedstawia Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,
3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie nadane Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
§ 3
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Adam Ciesielski
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE:
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 88.198,10 zł z tytułu:
- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2016 dotacja w kwocie 63.770,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku
- podpisanej umowy na przygotowanie programu rewitalizacji  Nr UM-RR.052.134.2016 w dniu 20 września 2016 roku na kwotę  83.349 zł wkład własny 9.261 zł całość projektu wynosi 92.610 zł. Na rok 2016 planuje się dochody w wysokości 7.128 zł natomiast wydatki w ramach tego projektu wynoszą 7.920 zł,
- ponadplanowych dochodów w kwocie 17.300 zł  z podatku leśnego osób prawnych, z odsetek od lokat oraz z usług opiekunek domowych
Plan wydatków zwiększa się o kwotę 36.040,10 zł na:
- opracowanie dokumentacji termomodernizacji Urzędu - 25.000 zł
- koszty w/w programu rewitalizacji 7.920 zł
- za wykonanie oczyszczalni przyzagrodowych zgodnie z zawartą umową 2.000 zł
- zwiększono środki na opiekę społeczną 51.361 zł zmniejszając plan wydatków w Zespole Szkół o kwotę 30.240,90 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł
Również zwiększono rozchody o kwotę 52.158 zł celem zabezpieczenia spłatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
  Załączniki dalej (57kB) pdf   Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV.104.16.pdf (60kB) pdf   dalej (87kB) pdf dalej (42kB) pdf

Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (10 października 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 października 2016, 13:47:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij