z terenu działki oznaczonej nr 5/1 położonej w miejscowości Wólka Paruszewska


OP. 6131.111.2015
                                                                             Boniewo dnia 14.09.2015 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
                       Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana/i .......... zam. ………..
 
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Panu/i/ ........................ zam. ……………… na usunięcie  4 (czterech)  sztuk drzewa gatunku olcha o obwodzie pni na wysokości 130 cm wynoszących 118 cm, 98 cm, 100 cm, 77 cm, z terenu działki oznaczonej nr 5/1 położonej w miejscowości Wólka Paruszewska oraz 2 (dwie) sztuki drzewa gatunku topola o obwodzie pni wynoszących 128 cm i 133 cm, z terenu działki oznaczonej nr 145 położonej w miejscowości Arciszewo.
     Wymienione działki stanowią własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                          
 2.  Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2015 r.
4.  Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 6 sztuk w następnym sezonie
     wegetacyjnym na terenie własnej posesji.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 07.09.2015 r. wpłynął wniosek Pana/i/ ................            zam. …………. wraz ze szkicem określającym usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.
Stwierdzono,  że należy usunąć wnioskowane drzewa, które obumarły i nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia        bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności         mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (14 września 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 września 2015, 11:27:29)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2016, 19:27:01)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij