z terenu działki oznaczonej nr 69/4 położonej w miejscowości Łączewna


OP. 6131. 105.2015
                                                                            Boniewo, dnia 11 września 2015 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
                       Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana..........zam. ……………………………………….
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu ..............  zam………………………….., na usunięcie :                       - 1 (jednej) sztuki drzewa gatunku brzoza  o obwodzie pnia na wysokości 130 cm 
   wynoszącego 60 cm,
- przycięcie gałęzi u 2 (dwóch) sztuk drzewa gatunku brzoza o obwodach pni 70 cm i 80 cm,                                                  
   z terenu działki oznaczonej  nr 69/4 położonej w miejscowości  Łączewna gm. Boniewo, 
   stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                             
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 30.06.2016 r.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek Pana ................... zam. …………………
Brzoza o obwodzie 60 cm bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ludzi oraz mienia.                                            Z tego względu należałoby ją usunąć. U pozostałych dwóch brzóz wystarczy usunąć gałęzie nadłamane lub wchodzące w kolizje z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi.
Usuwając duży konar należy uformować koronę w miarę symetrycznie, aby nie doszło do deformacji, a następnie przechylenia się drzewa.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni          od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia     bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności      mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (11 września 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 września 2015, 11:05:55)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2016, 19:27:56)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij