z terenu działki oznaczonej nr 192/4 położonej w miejscowości Boniewo


 
OP. 6131.95.2015
                                                                            Boniewo, dnia 29 lipca 2015 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
 Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku ...................zam. ......
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić .................... zam.  ........ na usunięcie 2 ( dwóch ) sztuk drzewa gatunku wierzba o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 120 cm i 110 cm,  z terenu działki oznaczonej nr 192/4 położonej w miejscowości Boniewo, stanowiącej własność wnioskodawcy. 
2.  Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.08.2015 r.
4.  Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 2 sztuki w następnym sezonie
     wegetacyjnym na terenie własnej posesji.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
W dniu 27.07.2015 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pana  ....................zam. ....  wraz z mapą określającą usytuowanie drzew  w stosunku  do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości. 
Usunięcie wierzb spowodowane jest wywrotem drzew, które mają połamane konary i stanowią
zagrożenie dla ludzi i mienia. Wierzby uległy uszkodzeniu podczas wichury.                                                                                   
Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty      jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia         bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          
mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 lipca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 sierpnia 2015, 14:53:16)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2016, 19:41:03)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij