z terenu działki oznaczonej nr 23 położonej w miejscowości Osiecz Wielki


 
OP. 6131.75.2015
                                                                                Boniewo, dnia 07 kwietnia 2015 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
                       Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku .......
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  ................na usunięcie  2 (dwóch) sztuk drzewa gatunku topola  o obwodzie pni mierzonych                        na wysokości 130 cm,  wynoszących 190 cm i 470 cm, z terenu działki oznaczonej nr 23       położonej w miejscowości Osiecz Wielki, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                         
2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 30.04.2015 r.
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 2 sztuk w następnym sezonie
    wegetacyjnym na terenie własnej posesji.
5. Zezwolenie na usunięcie drzew dotyczy terenu nieruchomosci nie będącej lasem.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 24.03.2015 r. wpłynął wniosek  .........., wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
W/w drzewa są uszkodzone przez wiatr, są spróchniałe. Wymienione drzewa stanowią  zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia. Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni         od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia            bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          
 mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (7 kwietnia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 kwietnia 2015, 18:43:26)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 lutego 2016, 19:57:28)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij