z terenu działki oznaczonej nr 88 położonej w miejscowości Lubomin Leśny


OP. 6131. 65.2015
                                                                             Boniewo, dnia 09 marca  2015 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
 Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Kucharskiego zam.   zam. Lubomin Leśny,  87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Panu Januszowi Kucharskiemu zam. Lubomin Leśny, 87 -851 Boniewo na usunięcie 2 (dwóch) sztuk drzewa gatunek olcha o obwodzie pni mierzonych                                 
 na wysokości 130 cm wynoszących 110 cm i 115 cm,  z terenu działki oznaczonej nr 88
położonej w miejscowości  Lubomin Leśny, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                         
2.  Stwierdzić, że usunięcie drzew  nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 15.04.2015 r.
4.  Nakazać posadzenie młodego drzewka w ilości co najmniej 2 sztuki w następnym sezonie
     wegetacyjnym na terenie własnej posesji.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 06.03.2015 r. wpłynął wniosek Pana Januswza Kucharskiego zam.  Lubomin Leśny, wraz ze szkicem określającym usytuowanie drzew w stosunku  do granic nieruchomości.
Drzewa znajdują się w bardzo złym stanie zdrowotnym, są uszkodzone przez wiatr i nie rokują
szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty         jej doręczenia.
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia        bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności        mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

 

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (9 marca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 marca 2015, 18:33:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij