z terenu działki oznaczonej nr 1/2 położonej w miejscowości Jastrzębiec


 
OP. 6131. 59.2015
                                                                              Boniewo dnia 06 marca 2015 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Górskiego zam. Jastrzębiec 9, 87 – 851 Boniewo
 
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu  Dariuszowi Górskiemu zam. Jastrzębiec  9, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie :                             
4 ( trzech ) sztuk  drzewa gatunku olcha o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm, 
wynoszących 40 cm- 1 szt., 50 cm – 1 szt., 55 cm- 1 szt., 65 cm-1 szt., oraz 1 (jednej) sztuki drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia wynoszącego 50 cm, z terenu działki oznaczonej nr 1/2 położonej  w miejscowości Jastrzębiec stanowiącej  własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                            
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2015 r.                                                                                                   
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 5 sztuk w następnym sezonie   
    wegetacyjnym,  na terenie własnej posesji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 24.02.2014 r. wpłynął wniosek  Pana Dariusza Górskiego zam.    Jastrzębiec 9, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości.  
Zachodzi konieczność usunięcia drzew uszkodzonych przez wiatr, które zagrażają bezpieczeństwu   ludzi  oraz  mienia.                                                                   
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia          bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          
    mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (6 marca 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 marca 2015, 17:05:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij