usunięcie drzew i krzewów z terenu działki oznaczonej nr 49 i 50/1, 50/2 m. Grójec


 
OP. 6131.155.2014
                                                                             Boniewo dnia 11 grudnia 2014 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
 Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.   o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu ...........................
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić  ............................. na usunięcie :                        
    -  1 (jednej ) sztuki drzewa gatunku wierzba  o obwodzie pnia na wysokości 130 cm 
       wynoszącego 235 cm,  z terenu działki oznaczonej  nr 50/2;
    - 1 (jednej) sztuki drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
       wynoszącego 123 cm, z terenu działki oznaczonej nr 50/1;
    - 1 (jednej) sztuki drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
      wynoszącego 152 cm, z terenu działki oznaczonej nr 49
    - krzewów z powierzchni 400 m2, z terenu działki oznaczonej nr 49 i 50/1.
    Wymienione działki położone są w miejscowości Grójec i stanowią własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                             
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzew i krzewów nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 30.04.2015 r.
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 3 sztuk w następnym sezonie
    wegetacyjnym na terenie własnej posesji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  wpłynął wniosek  w dniu 05.12.2014 r. ...................., wraz z mapą określającą usytuowanie drzew i krzewów w stosunku do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
Wymienione drzewa są chore, uschnięte i stanowią  zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi  i  mienia.  Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia    bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności        mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres
    15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy
    przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (11 grudnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 grudnia 2014, 14:52:08)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (5 lutego 2016, 08:22:41)
Zmieniono: czcionka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 575

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij