z terenu działki oznaczonej nr 172 położonej w miejscowości Bierzyn


 
OP. 6131.152.2014
                                                                         Boniewo , dnia 9 grudnia 2014 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Woźniaka zam. Bierzyn 43, 87 – 851 Boniewo
 
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Grzegorzowi Woźniakowi  zam. Bierzyn 43,  87 – 851 Boniewo  na usunięcie :   - 2 (dwóch ) sztuk drzewa gatunku topola o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm, 
  wynoszących 290 cm – 1 szt., 320 cm – 1 szt., z terenu działki oznaczonej nr 172  położonej  w miejscowości  Bierzyn stanowiącej  własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                           
  2. Stwierdzić, że usunięcie drzew  nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.01.2015r.                                                                                             
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 2 sztuk w następnym sezonie   
    wegetacyjnym  na terenie własnej posesji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 03.12.2014 r. wpłynął wniosek  Pana Grzegorza Woźniaka zam. Bierzyn 43 wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych. Wycinka drzew spowodowana jest w związku z koniecznością przywrócenia właściwego stanu tj.  pastwiska- użytki zielone. Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia       bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności        mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (9 grudnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 grudnia 2014, 17:21:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 546

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij