usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 61 położonej w miejscowości Osiecz Wielki


 
OP. 6131.138.2014
                                                                                                  Boniewo, dnia 20.11. 2014 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy Kosmowskiej zam. Osiecz Wielki 36, 87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Pani Ewie Kosmowskiej zam. Osiecz Wielki 36, 87 – 851 Boniewo na usunięcie :                                              
-   4 (czterech) sztuk drzewa gatunku  olszyna o obwodzie pni na wysokości 130 cm,  wynoszących 100 cm -1 szt., 110 cm -1 szt., 86 cm -1 szt., 74 cm -1 szt;                                                                               
 -  3 (trzech) sztuk drzewa gatunku  wierzba o obwodzie pni na wysokości 130 cm wynoszących  94 cm – 1 szt., 105 cm – 1szt., 100 cm-1 szt.; -  1 (jednej) sztuki drzewa gatunku topola o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącego 52 cm, z terenu działki oznaczonej  nr 61 położonej w miejscowości Osiecz Wielki, stanowiącej  własność
    wnioskodawcy.                                                                                                                                                                           
  2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2014 r.                                                                                                   
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 8 sztuk w następnym sezonie   
    wegetacyjnym,  na terenie własnej posesji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 19.11.2014 r. wpłynął wniosek  Pani Ewy Kosmalskiej zam.
Osiecz Wielki 36, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości. Stwierdzono, że należy usunąć wnioskowane drzewa w związku z koniecznością udrożnienia rowu melioracyjnego(swobodny przepływ wody jest zagrodzony przez korzenie rosnących drzew ).                                                        
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia   bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności       mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (20 listopada 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 listopada 2014, 18:00:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij