usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 34/4 położonej w miejscowości Arciszewo


OP. 6131.118.2014
                                                                           Boniewo,  dnia 14 października 2014 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
 
 
                 Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm. )     po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Kotłowskiego zam. Arciszewo 4b, 87 – 851 Boniewo
 
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić Panu Stanisławowi Kotłowskiemu zam. Arciszewo 4b,  87 – 851 Boniewo  na usunięcie : 25 ( dwudziestu pięciu ) sztuk drzewa gatunku wierzba (samosiejki ) o obwodach pni na wysokości 130 cm, wynoszących  od 30 cm – 50 cm, z terenu działki oznaczonej nr 34/4 położonej w miejscowości  Arciszewo, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                                   
2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie  podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki –  do 31.12. 2014 r.
 
  
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 14.10.2014 r. wpłynął wniosek Pana Stanisława Kotłowskiego zam. Arciszewo 4b,  wraz z mapą określającą usytuowanie drzew-samosiejek w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych.
Drzewa-samosiejski rosnące w zbyt dużym zagęszczeniu uniemożliwiają prawidłową gospodarkę stawową.
Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia       bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (14 października 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 października 2014, 17:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij