usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 75 położonej w miejscowości Bierzyn


 
OP. 6131.116.2014
                                                                             Boniewo, dnia 30 września 2014 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 i 5  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.267  z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Wincentego Kaczmarkowskiego zam. Bierzyn,   87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Panu Wincentemu Kaczmarkowskiemu zam. Bierzyn, 87 – 851 Boniewo   na usunięcie  4 (czterech) sztuk drzewa gatunku akacja o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących 60 cm – 1 szt., 70 cm-1 szt., 80 cm – 1 szt., 90 cm – 1szt., z terenu działki oznaczonej nr 75  położonej w miejscowości Bierzyn, stanowiącej własność
     wnioskodawcy.                                                                                                                                                                2.  Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.                                                                                    
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.10.2014 r.
4.  Nakładam obowiązek nasadzenia drzew w ilości nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
     ( min. 4 szt. ) w najbliższym sezonie wegetacyjnym na terenie własnej posesji.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek Pana Wincentego Kaczmarkowskiego zam. Bierzyn  wraz ze szkicem określającym usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości.
Stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewa zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz bezpieczeństwu ludzi lub mienia (drzewa stwarzają  zagrożenie dla linii energetycznej ).   Z tych względów należałoby je usunąć .               
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia          bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (30 września 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 października 2014, 12:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij