usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 80 położonej w miejscowości Bierzyn


 
OP. 6131.111.2014
                                                                                                  Boniewo , dnia 17 września 2014 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirosława Zjawińskiego zam. Bierzyn 53, 87 – 851 Boniewo
 
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Mirosławowi Zjawińskiemu zam. Bierzyn 53, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie :                                          
    - 8 ( ośmiu ) sztuk drzewa gatunku olcha o obwodzie pni na wysokości 130 cm,  wynoszących
    35 cm – 1 szt., 42 cm – 1 szt., 40 cm – 1 szt., 30 cm – 1 szt., 85 cm – 2 szt., 80 cm -2 szt., oraz     krzewów  z  powierzchni 100 m2,  z terenu  działki oznaczonej nr 80  położonej  w miejscowości  Bierzyn stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                                                                                         
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzew i krzewów nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.10.2014 r.                                                                                                   
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 8 sztuk w następnym sezonie   
    wegetacyjnym,  na terenie własnej posesji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 17.09.2014 r. wpłynął wniosek Mirosława Zjawińskiego zam. Bierzyn 53, 87 – 851 Boniewo, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości . Wycinka drzew spowodowana jest w związku z koniecznością przywrócenia właściwego stanu tj.  rowu melioracyjnego i pola uprawnego. Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku   przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia            bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności      mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (17 września 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 września 2014, 14:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij