usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 228/6 położonej w miejscowości Otmianowo,

OP. 6131.109.2014                                                                                           Boniewo, dnia 15 września 2014 r.


D E C Y Z J A


          Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt.  2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Bociana zam. Otmianowo 63,   87 – 851 Boniewoo r z e k a m :
 Zezwolić  Panu Pawłowi Bocianowi zam. Otmianowo 63, 87 – 851 Boniewo na usunięcie :                                 
 - 1 (jednej) sztuki drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia na wysokości 130 cm     wynoszącego 500 cm, z terenu działki oznaczonej nr 228/6 położonej  w miejscowości   Otmianowo, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                     
2. Stwierdzić, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie.                                                                                                3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2014 r.                                                                                                                                                 
 4. Nakazać posadzenie młodego drzewka w ilości co najmniej 1 sztuki w następnym sezonie  wegetacyjnym,  na terenie własnej posesji. 

U Z A S A D N I E N I E
Do tutejszego Urzędu  w dniu 12.09.2014 r. wpłynął wniosek  Pana Pawła Bociana zam.  Otmianowo 63, 87 – 851 Boniewo,  wraz ze szkicem określającym usytuowanie drzewa w stosunku do granic  nieruchomości.                                                                                                                                                   
Wycinka drzewa spowodowana jest w związku z koniecznością przywrócenia właściwego stanu tj. gruntu ornego.                                                                                                                                                                  
 Z tego względu należałoby je usunąć.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni              od daty jej doręczenia.
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia                             bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności     
mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 
    15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy
    przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
     

Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (15 września 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 września 2014, 20:18:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij