usuniecie drzew z działki oznaczonej nr 266/1 położonej w miejscowości Otmianowo


 
OP. 6131.81.2014
                                                                 Boniewo , dnia 14 kwietnia 2014 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Wieczorka zam. Kaniewo, 87 - 890 Lubraniec
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Piotrowi Wieczorkowi zam. Kaniewo, 87 – 890 Lubraniec  na usunięcie :                                         
    - 3  (trzech) sztuk drzewa gatunku  jesion o obwodzie pni na wysokości 130 cm,     
      wynoszących 40 cm ,
    - 6 ( sześciu ) sztuk drzewa gatunku wierzba o obwodzie pni na wysokości 130 cm
      wynoszących  30 cm,
    - 4 ( czterech ) sztuk drzewa gatunku czeremcha o obwodzie pni na wysokości 130 cm
      wynoszących 35 cm.
    Drzewa do usunięcia znajdują się  na działce oznaczonej nr 266/1 położonej w miejscowości  
    Otmianowo stanowiącej  własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                          
   2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.05.2014 r.                                                                                                   
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 13 sztuk w następnym sezonie   
    wegetacyjnym,  na terenie własnej posesji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 11.04.2014 r. wpłynął wniosek  Pana Piotra Wieczorka zam. Kaniewo,
wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości.                                                          
 Stwierdzono, że należy usunąć wnioskowane drzewa w związku z koniecznością udrożnienia rowu melioracyjnego( swobodny przepływ wody jest zagrodzony przez rosnące drzewa ).          Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia             bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności        mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

 

Wytworzył: Marek Klimkiewicz-Wójt gminy Boniewo (14 kwietnia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 kwietnia 2014, 22:29:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij