usuniecie drzew z terenu działki oznaczonej nr 95 położonej w miejscowości Czuple


OP. 6131.74.2014
                                                                              Boniewo, dnia 18 marca 2014 r.
 
 
D E C Y Z J A
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.   o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia   14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pani Moniki Mikickiej zam. Czuple 13,  87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić  Pani Monice Mikickiej zam. Czuple 13, 87 -851 Boniewo na usunięcie :
- 20 (dwadzieścia) sztuk drzewa gatunku osika o obwodzie pni na wysokości 130 cm,
  wynoszących 60 cm - 8 szt., 70 cm - 5 szt., 75 cm -7 szt.; - 8 ( osiem ) sztuk drzewa gatunku topola o obwodzie pni wynoszących 70 cm – 3 szt., 80 cm – 5 szt.;
- 12 ( dwanaście ) sztuk drzewa gatunku  olcha o obwodzie pni wynoszących 60 cm – 3 szt.,
65 cm – 4 szt., 70 cm – 5 szt.,  z terenu działki oznaczonej nr 95 położonej w miejscowości
     Czuple stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                             
2.  Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2014 r.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 13 marca 2014 r. wpłynął wniosek Pani Moniki Mikickiej  zam. Czuple 13, gm. Boniewo wraz z mapą określającym usytuowanie drzew w stosunku                do granic nieruchomości.                                                                                                  Stwierdzono,  że należy usunąć w/w drzewa z uwagi na konieczność  przeprowadzenia  zabiegów   pielęgnacyjnych w zadrzewieniu celem ułatwienia wzrostu i rozwoju młodym drzewkom
( drzewa rosnące w zbyt dużym zagęszczeniu, a także uniemożliwiają prawidłową gospodarkę stawową ).
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty      jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności      mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Marek Klimkiewicz-Wójt gminy Boniewo (19 marca 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 marca 2014, 20:43:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij