usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej numerem 81 położonej w miejscowości Sieroszewo


 
OP. 6131.73.2014
                                                                                                  Boniewo, dnia 14 marca 2014 r.
 
 
 
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Henryka Wilińskiego zam. Mikołajki 12 A, 87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Henrykowi Wilińskiemu  zam. Mikołajki 12 A, 87 – 851 Boniewo na usunięcie :
- 5 (pięciu) sztuk  drzewa gatunku lipa o obwodzie pni na wysokości 130 cm, wynoszących 80 cm,
  z terenu działki oznaczonej numerem 81 położonej w miejscowości Sieroszewo  stanowiącej
  własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                                
2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2014 r.  
4.  Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 5 sztuk w następnym sezonie
     wegetacyjnym na terenie własnej posesji.
                                                                             
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 12.03.2014 r. wpłynął wniosek  Pana Henryka Wilińskiego zam. Mikołajki wraz  z mapą określającą  usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości. 
Zachodzi konieczność  przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w zadrzewieniu.
Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia            bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres
    15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy
    przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (14 marca 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 marca 2014, 13:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij