usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 14 położonej w miejscowości Łączewna


 
OP. 6131.49.2014
                                                                     Boniewo dnia 20 lutego 2014 r.
 
 
D E C Y Z J A
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Waldemara Bełkowskiego  zam. Łączewna 9,  87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Waldemarowi Bełkowskiemu  zam. Łączewna 9, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie :                              
 - 1 ( jednej ) sztuki drzewa gatunku olcha o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącej 60 cm, z terenu działki oznaczonej nr 14 położonej w miejscowości Łączewna
    stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                     
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 28.02.2014 r.                                                                                
4. Nakazać posadzenie młodego drzewka w ilości co najmniej 1 sztuki w następnym sezonie   
    wegetacyjnym,  na terenie własnej posesji.
5. Zezwolenie na usunięcie drzewa dotyczy terenu nieruchomości nie będącej lasem.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 12.02.2014 r. wpłynął wniosek  Pana Waldemara Bełkowskiego   zam. Łączewna 9,  wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic  nieruchomości. Drzewo jest w złym stanie zdrowotnym, obumarłe, nie rokuje szansy na przeżycie,  z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.  Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia  bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności   mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Marek Klimkiewicz-Wójt gminy Boniewo (26 lutego 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 lutego 2014, 17:22:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij