usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 16 położonej w miejscowości Grójec


 
OP. 6131. 46.2014
                                                                       Boniewo dnia 12 lutego 2014 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071  z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Marcińskiego zam. Grojec 41, 87 – 851 Boniewo
 
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Pawłowi Marcińskiemu  zam. Grójec  41, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie :
- 3 (trzech ) sztuk drzewa gatunku  olcha o obwodzie pni na wysokości 130 cm,  wynoszących 115 cm – 1 szt., 59 cm – 1 szt., 42 cm – 1 szt., z terenu działki oznaczonej nr 16 ;
 - 2 ( dwóch ) sztuk drzewa gatunku wierzba o obwodzie pni na wysokości 130 cm wynoszących  130 cm – 1 szt., 75 cm – 1 szt., z terenu dzialki oznaczonej nr 16  położonej w miejscowości Grójec stanowiącej  własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                             
2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 28.02.2014 r.                                                                                                   
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości co najmniej 5 sztuk w następnym sezonie wegetacyjnym,  na terenie własnej posesji.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 11.02.2014 r. wpłynął wniosek  Pana Pawła Marcińskiego zam.
Grójec  41, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości.  Stwierdzono, że należy usunąć wnioskowane drzewa w związku z koniecznością udrożnienia rowu melioracyjnego( swobodny przepływ wody jest zagrodzony przez rosnące drzewa ).  Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia     bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności       mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (14 lutego 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 lutego 2014, 17:26:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij