usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 14/2 w Lubominie Leśnym,


OP. 6131.18.2014
                                                                      Boniewo dnia 22 stycznia 2014 r.
 
 
 
 
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana/i Marcina Włodarzewskiego zam. Siemnówek 25,  87 – 890 Lubraniec
 
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Panu/i/ Marcinowi Włodarzewskiemu zam. Siemnówek 25, 87 – 890 Lubraniec
     na usunięcie :
 -  1 ( jednej ) sztuki drzewa gatunku topola o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 40 cm z terenu działki oznaczonej nr 16 polożonej w Lubominie Leśnym          oraz  krzewów (o obwodzie pni  od 5 cm do 10 cm)  z pow. 4 m2,  z terenu działki oznaczonej  nr 14/2 w Lubominie Leśnym,  stanowiącej własność wnioskodawcy. 
2.  Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2014 r.
   
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 07.01.2014 r. wpłynął wniosek Pana/i/ Marcina Włodarzewskiego  zam. Siemnówek 25, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości.                     
Stwierdzono,  że należy usunąć wnioskowane drzewo i krzewy, które obumarły, nie rokują szansy na przeżycie,
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia         bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności         mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

 

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (24 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 stycznia 2014, 15:38:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij