usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 26


OP. 6131.12.2014
                                                                 Boniewo,  dnia  15 stycznia 2014 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.  1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Chlebowskiego ul. Kolejowa 2,
87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić  Panu Jarosławowi Chlebowskiemu ul. Kolejowa 2, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie :
    - 8 ( osiem ) sztuk drzewa gatunku olcha o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm  wynoszących  101 cm-1 szt., 123 cm – 1 szt., 75 cm – 1 szt., 129 cm – 1 szt., 83 cm – 1 szt.,   109 cm – 1 szt., 99 cm – 1 szt., 178 cm – 1 szt., z terenu działki oznaczonej nr  26;
    - 1 ( jednej )  sztuki  drzewa gatunku jesion  o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynoszącego 102 cm, z terenu działki oznaczonej nr 26;
    - 1 ( jednej) sztuki drzewa gatunku topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynoszącego 189 cm, z terenu działki  oznaczonej nr 26
    Nieruchomość położona jest w miejscowości Wólka Paruszewska i stanowi własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                                   
2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2015 r.
4.  Zezwolenie na usunięcie drzew dotyczy terenu nieruchomości nie będącej lasem.
  
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 13.01.2014 r. wpłynął wniosek Pana Jarosława Chlebowskiego zam. Boniewo, wraz ze szkicem określającym usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości.
Stwierdzono, że należy usunąć w/w drzewa z uwagi na konieczność przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych w zadrzewieniu celem ułatwienia wzrostu i rozwoju młodym drzewkom ( drzewa rosną w zbyt dużym zagęszczeniu).                                                                                                                                                                                                         Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okolicznośc mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (16 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 stycznia 2014, 15:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij