usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 134 położonej w Otmianowie


OP. 6131.2.2014
                                                                                                       Boniewo dnia 08 stycznia 2014 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana/i Kazimierza Ziemkiewicza zam. Boniewo ul. Ogrodowa 14, 87 – 851 Boniewo
 
 
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Panu/i/ Kazimierzowi Ziemkiewiczowi  ul. Ogrodowa 14, 87 – 851 Boniewo
     na usunięcie :
   - 3( trzech ) sztuk drzewa gatunku topola o obwodzie pni na wysokości
     130 cm, wynoszących 40 cm-1 szt., 30 cm-1 szt., 25 cm- 1szt.,z terenu działki oznaczonej nr 134
      położonej w Otmianowie
  -  3 (trzech) sztuk drzewa gatunku topola o obwodzie pni na wysokości 130 cm, wynoszących
    30 cm-1 szt., 35 cm-1 szt., 25 cm-1 szt.; z terenu działki oznaczonej nr  59 w Łąkach Zwiastowych
 -  1 ( jednej ) sztuki drzewa gatunku czeremcha o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
     wynoszącym 20 cm z terenu działki oznaczonej nr 59 w Łąkach Zwiastowych
  - 2 ( dwóch ) sztuk drzewa gatunku wierzba o obwodzie pni na wysokości 130 cm, wynoszących
    25 cm-1 szt., 35 cm- 1 szt., z terenu działki oznaczonej nr  134/6 w Otmianowie oraz  krzewów  z pow. 500 m2 z terenu działki oznaczonej nr 134/6 Ww Otmianowie i z dz. nr 59 w Łąkach Zwiastowych.
Wymienione działki położone są w miejscowości Otmianowo i Łąki Zwiastowe i stanowią
własność wnioskodawcy. 
2.  Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 30.12.2014 r.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 30.12.2013 r. wpłynął wniosek Pana/i/ Kazimierza Ziemkiewicza   zam.  Boniewo, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości.                     
Stwierdzono,  że należy usunąć wnioskowane drzewo w związku  z koniecznością udrożnienia rowu melioracyjnego (swobodny przepływ wody jest zagrodzony przez rosnące w rowie drzewo)
służącego kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia                        bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności         mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (9 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 stycznia 2014, 14:38:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij