usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 102 położonej w miejscowości Czuple


OP. 6131. 75.2013
                                                                                                      Boniewo, dnia 31 grudnia 2013 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.  Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pani Teresy Skoczylas zam. Czuple, 87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Pani Teresie Skoczylas zam. Czuple, 87 -851 Boniewo na usunięcie
     1 ( jednej ) sztuki drzewa gatunek topola o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
     wynoszącym 150 cm, z terenu działki oznaczonej nr 102 położonej w miejscowości
     Czuple, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                         
2.  Stwierdzić, że usunięcie drzewa  nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 30.04.2014 r.
4.  Nakazać posadzenie młodego drzewka w ilości co najmniej 1 sztuki w następnym sezonie
     wegetacyjnym, na terenie własnej posesji.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 20.12.2013 r. wpłynął wniosek Pani Teresy Skoczylas zam. Czuple      gm. Boniewo, wraz z mapą określającą usytuowanie drzewa w stosunku  do granic nieruchomości.                                               
Topola znajduje się w bardzo złym stanie zdrowotnym, drzewo jest uszkodzone przez wiatr, obumarłe i nie rokuje szansy na przeżycie.
Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia                       bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy
    przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (8 stycznia 2014)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 stycznia 2014, 14:43:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij