usuniecie drzew z terenu działki oznaczonej 66/1 położonej w miejscowości Boniewo


OP. 6131.59.2013
                                                                               Boniewo, dnia 08 listopada 2013 r.
 
D E C Y Z J A
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku  Parafii Rzymsko-Katolickiej  pw. Nawiedzenia NMP  w  Boniewie przy ul. Kościelnej 1, 87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boniewie przy ul. Kościelnej 1, 87 – 851 Boniewo
    na usunięcie 1 (jednej) sztuki drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia na wysokości 130 cm
    wynoszącym 65 cm, z terenu działki oznaczonej  66/1  położonej w miejscowości Boniewo, 
    stanowiącej własność w/w Parafii.                                                                                                                                                               
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 15.03.2014 r.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
W dniu 07 listopada 2013 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek  Parafii Rzymsko-Katolickiej  w Boniewie wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
W/w drzewo rośnie bardzo blisko budynku, spadające gałęzie niszczą dach i rynny obiektu oraz korzenie drzewa są wypiętrzone i uszkadzają  fundamenty budynku. Wymienione drzewo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.                                                                                                                                Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni       od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia         bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności   mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (14 listopada 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 listopada 2013, 19:53:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij