usuniecie drzew z terenu działki oznaczonej nr 38 położonej w miejscowości Grójec


 
OP. 6131.58.2013
                                                                            Boniewo, dnia 08 listopada 2013 r.
 
 
D E C Y Z J A
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Markiewicza zam. Grójec  87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Robertowi Markiewiczowi zam. Grójec, 87 – 851 Boniewo na usunięcie  
    1 sztuki drzewa gatunek jesion o obwodzie pnia na wysokości 130 cm  wynoszącym  50 cm, 
    z terenu działki oznaczonej nr 38 położonej w miejscowości Grójec, stanowiącej własność  
    wnioskodawcy.                                                                                                                                                                             
2. Stwierdzić, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 30.11.2013 r.
4. Nakazać posadzenie młodego drzewka w ilości 1 sztuki w następnym sezonie wegetacyjnym
    na terenie własnej posesji.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  wpłynął wniosek  Pana Roberta Markiewicza zam.Grójec 87 -851 Boniewo
wraz z mapą określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
Wymienione drzewo tj. jesion rośnie bardzo blisko budynku mieszkalnego i stwarza zagrożenie  dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia
 Z tego względu należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni        od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia          bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (14 listopada 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 listopada 2013, 19:49:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 870

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij