usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 61/7 położonej w miejscowości Łączewna


OP. 6131. 56.2013
                                                                                                       Boniewo dnia 06 listopada 2013 r.
 
 
D E C Y Z J A
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Gronerta zam. Łódź 91 - 851  przy  Marysińskiej 104D/23
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Piotrowi Gronertowi zam. 91 -851 Łódź ul. Marysińska 104 D/23 ,  na usunięcie  1 sztuki drzewa gatunek sosna  o obwodzie pnia na wysokości 130 cm, wynoszącej 75 cm,  z terenu działki oznaczonej  nr 61/7 położonej w miejscowości Łączewna gm. Boniewo, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                               2. Stwierdzić, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2013 r.
4. Nakazać posadzenie młodego drzewka w ilości 1 sztuki w następnym sezonie wegetacyjnym
    na terenie własnej posesji.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  w dniu 04.11.2013 r. wpłynął wniosek Pana Piotra Gronerta zam. Łódź
przy ul. Marysińskiej 104D/23, 91 -  851 Łódź, wraz z mapą określającą usytuowanie drzewa  w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
Wymienione drzewo jest mocno pochylone w stronę budynku, łamiące się gałęzie spadają  i
uszkadzają dach.  Drzewo stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.  Z tego względu należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia                        
    bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          
    mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres
    15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy
    przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (7 listopada 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 listopada 2013, 10:37:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 858

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij