usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 73 położonej w miejscowości Arciszewo


 
OP. 6131.42 .2013
                                                                           Boniewo, dnia 08.10. 2013 r.
 
D E C Y Z J A
 
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4,8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Wiśniewskiego zam. Boniewo przy ul. Pocztowej 19,  87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Panu Stanisławowi Wiśniewskiemu  zam. Boniewo ul. Pocztowa 19, 87 – 851
Boniewo  na usunięcie 1 ( jednej ) sztuki drzewa gatunek akacja  o obwodzie pnia na
wysokości 130 cm,  wynoszącym  60 cm i 1 ( jednej ) sztuki drzewa gatunek dąb o obwodzie    pnia wynoszącym 70 cm oraz  3 ( trzech ) sztuk drzewa gatunku osika o obwodnie pni wynoszących  : 50 cm – 1 szt., 55cm -1 szt., 40 cm - 1 szt., z terenu działki oznaczonej nr 73 położonej w miejscowości Arciszewo, będącej w posiadaniu wnioskodawcy.                    
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.10.2013 r.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  wpłynął wniosek  Pana Stanisława Wiśniewskiego zam. Boniewo przy ulicy Pocztowej 19, wraz z mapą określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości    i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
Stwierdzono, że drzewo akacja stwarza zagrożenie dla bezpieczństwa ludzi oraz mienia,
natomiast do pozostałych drzew istnieje konieczność przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w zadrzewieniu celem ułatwienia wzrostu i rozwoju młodym drzewkom.
Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia     bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (9 października 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 października 2013, 18:53:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 855

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij