wycinka drzew z terenu działki oznaczonej nr 116/2 położonej w miejscowości Lubomin


 
OP. 6131. 39.2013
                                                                       Boniewo, dnia 02 października 2013 r.
 
D E C Y Z J A
  Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku  Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubominie, 87 – 851 Boniewo
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Proboszczowi Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lubominie,  na usunięcie 9 ( dziewięciu ) sztuk drzew gatunku lipa  o obwodzie pni na wysokości 130 cm wynoszących         140 cm -  2 szt., 144 cm – 1 szt., 138 cm – 2 szt., 142 cm – 1 szt., 139 cm – 1 szt., 145 cm – 1 szt.,141 cm – 1 szt. z terenu działki oznaczonej nr 116/2 położonej w miejscowości Lubomin, stanowiącej własność Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubominie.                                                                                                                               2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3. Termin wykonania wycinki – do dnia 31.03.2014 r.
4. Nakazać posadzenie młodych drzewek w ilości min. 9 sztuk w następnym sezonie wegetacyjnym.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  wpłynął wniosek  w dniu 24.09.2013 r. Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej  w Lubominie wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości   i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
W/w drzewa są stare i pękają, a  w czasie wichury niebezpiecznie przechylają się w stronę istniejącego budynku,  korony drzew wrastają w przewody linii energetycznej, korzenie drzew  są wypiętrzone i uszkadzają  ogrodzenie. Wymienione drzewa stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia.                                                                                     Z tych względów należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni          od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia         bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (3 października 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 października 2013, 17:55:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 894

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij