usuniecie drzew z terenu działki oznaczonej nr 167/1 położonej w miejscowości Boniewo,


 
OP. 6131.32.2013
                                                                    Boniewo dnia 11 września 2013 r.
 
                                      
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana/i Romana Rybowskiego zam. 87 – 851 Boniewo, przy ul. Kolejowej 11
 
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Panu/i/ Romanowi  Rybowskiemu  zam. Boniewo, przy ul. Kolejowej 11
     na usunięcie  5 sztuk drzewa gatunek olcha o obwodzie pnia na wysokości 130 cm,
     wynoszącym 20 cm, 30 cm, 35 cm, 25 cm, 40 cm  z terenu działki oznaczonej nr 167/1
     położonej w miejscowości Boniewo, stanowiącej własność wnioskodawcy.                
 2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.12.2013 r.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 09.09.2013 r. wpłynął wniosek Pana/i/ Romana Rybowskiego zam. Boniewo, wraz ze szkicem określającym usytuowanie drzew w stosunku  do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.                      Stwierdzono,  że należy usunąć w/w drzewa z uwagi na konieczność  przeprowadzenia  zabiegów   pielęgnacyjnych w zadrzewieniu celem ułatwienia wzrostu i rozwoju młodym drzewkom.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia            bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 


Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (25 września 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 września 2013, 19:37:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij