usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 8/1 położonej w miejscowości Paruszewice obręb Sieroszewo.


 
OP. 6131.28.2013
                                                                          Boniewo dnia 09 września 2013 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana/i Bożeny Walkowskiej  zamieszkałej Otmianowo , 87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Panu/i/  Bożenie Walkowskiej zam. Otmianowo 32, 87 -851 Boniewo
     na usunięcie :
     -  4  sztuk drzewa gatunek świerk pospolity o obwodzie pnia na wysokości 130 cm,
     wynoszącym 55 cm, 42 cm, 35 cm, 30 cm oraz
     -  4 sztuk drzewa gatunek kasztanowiec o obwodzie pnia na wysokości 130 cm,
     wynoszącym 58 cm, 38 cm, 35 cm, 35 cm z terenu działki oznaczonej nr 8/1 położonej
     w miejscowości Paruszewice obręb Sieroszewo.
   2. Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 30.09.2013 r.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 04.09.2013 r. wpłynął wniosek Pana/i/ Bożeny Walkowskiej zam.  Otmianowo 32, gm. Boniewo , wraz ze szkicem określającym usytuowanie drzew w stosunku  do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.              Stwierdzono,  że należy usunąć w/w drzewa z uwagi na konieczność  przeprowadzenia  zabiegów   pielęgnacyjnych w zadrzewieniu celem ułatwienia wzrostu i rozwoju młodym drzewkom. ( drzewa rosnące w zbyt dużym zagęszczeniu ).
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Warunki szczegółowe:
 
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia    bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności    mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (10 września 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 września 2013, 18:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij