zezwolenie na usunięcie drzew działka 258


 
OP. 6131. 18.2013
                                                                                                       Boniewo dnia 08 sierpnia 2013 r.
 
 
D E C Y Z J A
 

Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                             o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pani Barbary Kwiatkowskiej zam. Boniewo przy ul. Szkolnej 9,  87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić  Pani Barbarze Kwiatkowskiej zam. Boniewo przy ul. Szkolnej 9, na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek świerk pospolity  o obwodzie pnia na wysokości 130 cm,  wynoszącym  53 cm,  z terenu działki oznaczonej nr 258 położonej w miejscowości Boniewo, stanowiącej własność wnioskodawcy.
2. Stwierdzić, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 31.08.2013 r.
4. Nakazać posadzenie młodego drzewka w ilości 1 sztuki w następnym sezonie wegetacyjnym tj.
do 30.11.2014 r. na wymienionej działce. Sadzonka powinna mieć dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz koronę zapewniające właściwe przyjęcie się drzewka.
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu  wpłynął wniosek  Pani Barbary Kwiatkowskiej zam. Boniewo ul. Szkolna 9,
wraz z mapą określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na nieruchomości.
Wymienione drzewo jest mocno pochylone i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz mienia dla działki sąsiedniej.  Z tego względu należałoby je usunąć.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia                        
    bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności          
    mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres
    15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy
    przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 
Otrzymują :
1. Pani Barbara Kwiatkowska
    zam. Boniewo
    ul. Szkolna 9
    87 – 851 Boniewo
2. a/a
 

Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (14 sierpnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 sierpnia 2013, 13:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1057

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij