usunięcie drzew z terenu działki oznaczonej nr 60/5 położonej w miejscowości Otmianowo


 
OP. 6131.5.2013
                                                                          Boniewo dnia 12 kwietnia 2013 r.
 
 
 
D E C Y Z J A
 
Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt . 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana/i Tomasza Wojciechowskiego zam. Otmianowo 7, 87 – 851 Boniewo
 
o r z e k a m :
 
1. Zezwolić Panu/i/ Tomaszowi Wojciechowskiemu zam. Otmianowo 7, 87 – 851 Boniewo  na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunek jesion o obwodzie pnia na wysokości 130 cm,             wynoszącym 150 cm oraz 1 sztuki drzewa gatunek czeremcha o obwodzie pnia na
wysokości 130 cm wynoszącym 90 cm, z terenu działki oznaczonej nr 60/5 położonej
w miejscowości Otmianowo gm. Boniewo, stanowiącej własność wnioskodawcy.                                                                                                                                                                      2.Stwierdzić, że usunięcie drzew nie podlega opłacie
3.  Termin wykonania wycinki –66 do dnia 30.04.2013 r.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 10.04.2013 r. wpłynął wniosek Pana/i/ Tomasza Wojciechowskiego  zam. Otmianowo 7 , wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.
Stwierdzono, że wnioskowane do usunięcia drzewa,  zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia   w istniejących obiektach budowlanych.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia           bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności           mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 
Otrzymują :
1. Pan Tomasz Wojciechowski
    zam. Otmianowo 7
    87 – 851 Boniewo
2.  a/a
  

Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy (15 kwietnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 kwietnia 2013, 11:16:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 972

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij