działki oznaczonej nr 231 położonej w miejscowości Anielin obręb Osiecz Wielki


OP. 6131.3.2013
                                                                            Boniewo dnia 11 kwietnia 2013 r.
 
  D E C Y Z J A
 
                       Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 86 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220  z późn. zm.) oraz art 104 ustawy z dnia      14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Pana/i Radosława Ostrowskiego zam. Mikołajki 1, 87 – 851 Boniewo
 
 
o r z e k a m :
 
1.  Zezwolić Panu/i/ Radosławowi Ostrowskiemu zam. Mikołajki 1, 87 – 851 Boniewo
     na usunięcie 1 ( jednej ) sztuki drzewa gatunek dąb o obwodzie pnia na wysokości
     130 cm, wynoszącym 185 cm z terenu działki oznaczonej nr 231 położonej w miejscowości
      Anielin obręb Osiecz Wielki gm. Boniewo, stanowiącej własność wnioskodawcy. 
2.  Stwierdzić, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie.
3.  Termin wykonania wycinki – do dnia 30.06.2014 r.
   
U Z A S A D N I E N I E
 
Do tutejszego Urzędu w dniu 11.04.2013 r. wpłynął wniosek Pana/i/ Radosława Ostrowskiego    zam. Mikołajki 1, 87 – 851 Boniewo, wraz z mapą określającą usytuowanie drzew w stosunku    do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.  Stwierdzono,  że należy usunąć wnioskowane drzewo w związku  z koniecznością udrożnienia rowu melioracyjnego (swobodny przepływ wody jest zagrodzony przez rosnące w rowie drzewo)
służącego kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14 dni od daty       jej doręczenia.
 
Warunki szczegółowe:
1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami w sposób nie powodujący zagrożenia          bezpieczeństwa.
2. Pozwolenie niniejsze może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia okoliczności   mogących mieć wpływ na zakres prowadzonych prac.
3. Wycinka drzew może być dokonana poza okresem lęgowym ptaków, który przypada na okres 15.03-15.08. każdego roku. W przypadku stwierdzenia występowania gniazd  ptasich należy przerwać wycinkę na ten okres i wznowić po okresie lęgowym.
 
Otrzymują :
1. Pan Radosław Ostrowski
    zam. Mikołajki 1
    87 – 851Boniewo
2. a/a

Wytworzył: Wójt Gminy-Marek Klimkiewicz (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 kwietnia 2013, 17:20:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij