Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/37/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 czerwca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506/ art. 212 , art 214, art 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242,art. 258 art. 259 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U.z 2019 roku poz. 869/.

Rada Gminy uchwala, co następuje: Uchwała.VI.37.19.2019-06-14.pdf (766kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 czerwca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 lipca 2019, 15:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65