Zarządzenia Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza z 2018 roku