Zarządzenia Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza z 2012 roku