Zarządzenia Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza z 2009 roku