Zarządzenia Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza z 2008 roku