Zarządzenia Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza z 2007 roku