Zarządzenie nr 12/2020Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 11 maja 2020w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boniewo

Zarządzenie nr 12/2020
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 11 maja 2020


w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boniewo

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie : ustalenia wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego
własność Gminy Boniewo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje :
§ 1.
Ustala się miesięczny czynsz za najem lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą z zakresu:
przygotowywanie i wydawanie posiłków na dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku
szkolnym 2019/2020 w budynku stanowiącym własność Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 32,
w wysokości 10,46 zł brutto.
§ 2.
Wysokość czynszu określonego w § 1 obowiązuje od 01 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.


Wójt Gminy Boniewo
mgr inż. Marek Klimkiewicz

metryczka


Odpowiada za treść: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 maja 2020, 12:23:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704