Zarządzenie nr 11/2019Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza z dnia 17 kwietnia 2019w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Utworzenie Klubu „Senior+

Zarządzenie nr 11/2019
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 17 kwietnia 2019


w sprawie W sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : Utworzenie Klubu „Senior+


 
ZARZĄDZENIE NR 11/2019
z dnia  17 kwietnia 2019  roku
WÓJTA GMINY BONIEWO
 
  
W sprawie powołania  komisji przetargowej celem  przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :
 
  Utworzenie Klubu „Senior+


 Zgodnie z art. 19 ust.2  i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.))  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot progowych .
 
 
§ 1
 
1.Zdzisława Bywalska         - przewodnicząca
2.Anna Kozłowska             -  sekretarz
3.Zofia Boratyńska               -  członek
 
 
 
Komisja rozpocznie prace z dniem  18 kwietnia 2019   roku.
 
 
§ 2
 
Szczegółowe zadania Komisji zostały określone w Regulaminie Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia..
 
 
 
  Regulamin regulamin.docx (31kB) word
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 maja 2019, 10:18:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175