Strona główna  >  Zarządzenia  >  Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza   >  2010
Zarządzenia z roku 2020 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2019 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2018 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2017 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2016 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2015 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2014 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2013 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2012 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2011 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2010 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2009 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2008 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza  |  Zarządzenia z roku 2007 Wójta gminy Boniewo Marka Klimkiewicza

Zarządzenie nr 31/2010
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 9 sierpnia 2010


w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 1/2010


ZARZĄDZENIE Nr 31/2010
WÓJTA GMINY BONIEWO
z dnia 9 sierpnia 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Boniewo, w ramach konkursu Nr 1/2010
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego dnia 15 lutego 2008r. między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Boniewo
zarządzam, co następuje:
 
§1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego w odniesieniu do konkursu Nr 1/2010 na realizację usługi pn. „Zorganizowanie  wakacji dla dzieci i  młodzieży z terenu gminy Boniewo”.  w następującym składzie:
 
Lp Imię i Nazwisko Reprezentowana Instytucja/ Organizacja/ Grupa osób Funkcja/ Stanowisko Funkcja w Komisji Konkursowej
 1 Gabriela Majewska   Nasze smutki, radości i zdolności   Przewodnicząca   Przewodniczący
2 Honorata Kucharska Polski  Związek  Emerytów, Rencistów i Inwalidów gminne Koło w Boniewie Skarbnik Członek
3 Stanisława Rybowska Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie     Dyrektor  Członek 
§2. Powołana Komisja Konkursowa będzie przeprowadzać postępowanie konkursowe w odniesieniu do konkursu nr 1/2010  na organizację „Zorganizowanie wakacji dla dzieci i  młodzieży z terenu gminy Boniewo”
 
§3. Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ( ang. Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.
 
§4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez  Wójta Gminy Boniewo.
 
§5. Przedmiotem pracy Komisji Konkursowej jest:
Sprawdzenie kompletności ofertOcena ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w Zaproszeniu do składania ofertDokonanie wyboru najkorzystniejszej ofertyPrzygotowanie raportu z oceny ofert oraz uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej ofertyPrzeprowadzenie negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).
 
§6. 1. Praca Komisji Konkursowej odbywać się będzie na posiedzeniu zamkniętym, w której uczestniczy co najmniej trzech członków z prawem do głosu.
2. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami składającymi swoje oferty tj. ich członkowie, wolontariusze, członkowie władz podmiotów ubiegających się o finansowanie działania.
3. Każdy z członków Komisji, przed rozpoczęciem jej prac, składa „oświadczenie o bezstronności”. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§7. Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.
 
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 sierpnia 2010, 09:15:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3610

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij