Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwały z 2013 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze uchwały »Uchwała nr XXXI/196/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu beczkowozu stanowiącego własność Gminy Boniewo

Uchwała nr XXXI/195/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2014 rok

Uchwała nr XXXI/194/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013


o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogami powiatowymi o numerze 2914C i numerze 2929C

Uchwała nr XXXI/193/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zarządzenia uzupełniających wyborów sołtysa w sołectwie Wólka Paruszewska

Uchwała nr XXXI/192/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

Uchwała nr XXXI/190/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2014

Uchwała nr XXX/185/13 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „RÓWNY START – indywidualizacja nauczania w Gminie Boniewo” w ramach Podziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Uchwała nr XXX/184/13 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013


w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2032”

Uchwała nr XXX/ 183/13 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014”.

Uchwała nr XXX/182/13 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała nr XXX/181/13 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013


w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr Nr XXX/180/13 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2013


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Uchwała nr XXIX/179/13 Rady Gminy z dnia 30 września 2013


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo

Uchwała nr XXVIII/174/13 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Boniewo

Uchwała nr XXVIII/173/13 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo

Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2013


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo

Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2013


w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr XXVII/168/13 Rady Gminy z dnia 12 lipca 2013


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/141/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13 + 910 do km 15 + 210 i nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 1 + 470 do 1 + 750

Uchwała nr XXVII/167/13 Rady Gminy z dnia 12 lipca 2013


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/164/13 Rady Gminy Boniewo z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914C Lubraniec- Boniewo- Cetty od km 11 +330 do km 17 +010 i nr 2929C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 0 + 000 do 1 + 956

Uchwała nr XXV/164/13 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2013


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C- Lubraniec - Boniewo - Cetty od km 11+330 do km 17+010 i nr 2929 C - Osiecz Wielki - Chodecz od km 0+000 do 1+956
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 40) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij