Uchwała nr XII/86/20Rady Gminyz dnia 27 stycznia 2020w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U z 2019 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U z 2019 r. poz.506, poz 1309, poz. 1696, poz. 1815), art.97 ust 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.150, poz.1622, poz. 1690 )

Uchwała nr XII/86/20
Rady Gminy
z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U z 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U z 2019 r. poz.506, poz 1309, poz. 1696, poz. 1815), art.97 ust 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.150, poz.1622, poz. 1690 )


UCHWAŁA NR XII/86/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U z 2019 r. poz.506, poz 1309, poz. 1696, poz. 1815), art.97 ust 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.150, poz.1622, poz. 1690 ) uchwala się, co następuje :
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.
§ 2. Osobom, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia udzielana jest odpłatnie, w wysokości określonej w poniższej tabeli: Uchwała.XII.8620.2020-01-27.pdf (115kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 839 z dnia 2020-02-10

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lutego 2020, 18:21:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116